Foto's

de ouder/voogd verklaart hierbij in te stemmen met de inschrijving van bovengenoemd jeugdlid. Tevens stem je in met de geldende algemene voorwaarden en regels bij Tennisclub Haalderen.
Door het aanvinken van de bovenstaande box geef je aan dat je tot wederopzegging een machtiging geeft aan de Tennisclub Haalderen om gedurende het verenigingsjaar maandelijks het verschuldige contributiebedrag van bovenstaande IBAN-/bankrekeningnummer af te schrijven. Het lidmaatschapnummer (KNLTB) vormt het ID-Account op basis waarvan de incasso zal plaatsvinden.
Een digitale foto is nodig voor het lidmaatschappasje van de KNLTB en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn. De foto moet minimaal 300x400 pixels (breedte x hoogte) zijn en mag maximaal 6 MB groot zijn.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

banen open

baanwel.jpg
Tennisweer
Haalderen
Meer tennisweer in Haalderen

Vrienden van TCH