Foto's

Welkom op de website van tennisclub Haalderen

Tennisclub haalderen, de gezelligste club van Lingewaard
Onze club is terug te vinden op facebook: facebook.com/tchaalderen.nl
Als je de de vind-ik-leuk aanklinkt op onze facebookpagina blijf je op de hoogte van ons nieuws via facebook

Binnen onze club gelden een aantal gedragsregels, die kun je hier lezen

TCH nieuwsbrief 25 mei 2020

Beste TCH leden,


we hebben als vereniging op tal van vlakken een inhaalslag te maken. Wij als nieuw bestuur hebben begin dit jaar de prioriteit gelegd op het in stand houden van de vereniging, behoud van de leden en het opknappen van het tennispark, ontplooien van meer activiteiten met goede communicatie (kanalen) naar de leden.

 

Haalderen open toernooi 2020 & kantine voorraden

We waren met elkaar hard op weg en dankzij een bevlogen toernooi commissie waren ook klaar voor het Haalderen open toernooi. Sinds jaren niet zoveel aanmeldingen gehad en we hadden er zit in. Helaas door Corona afgelast, maar we het verderop in het jaar alsnog houden. De aangelegde voorraden met houdbaarheidsdatum zijn grotendeels verkocht en een restant doneren we aan de voedselbank.

 

Communicatie & KNLTB Club app

Mede door de Corona maatregelen die wekelijks veranderen zijn we genoodzaakt beter, sneller en doelgerichter te communiceren. We voorzien in de toekomst dat dat nog belangrijker wordt en willen dan ook een goed communicatie plafond opzetten. We moeten duidelijke en éénduidige boodschappen zenden en leden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden. Een verbeterde cq alternatieve website, communicatie via social media, de KNLTB Club app gaan hier aan bijdragen.

 

Persoonsgegevens actualiseren

Het is erg belangrijk dat we van elk lid de juiste gegevens in ons systeem hebben, zodat we communicatie ook kunnen bewerkstelligen en naar behoren kunnen uitvoeren binnen de door de leden aangegeven kaders. We hebben simpelweg van lang niet iedereen de basis gegevens zoals; telefoon en /of mobielnummer, persoonlijke email en zijn of haar specifieke wensen aangaande privacy beleid.

 

We willen deze inhaalslag in de maand juni bewerkstelligen, zodat we ons systeem per 1 juli 2020 geheel up tot date hebben. We sturen het formulier digitaal mee (klik hier) en het zou fijn zijn als deze al ingevuld retour komt. Dat scheelt weer een bezoek huis bezoeken langs ieders deur.

 

Ingevulde documenten graag voorzien van handtekening en deze vervolgens scannen of fotograferen. We ontvangen ze graag VOOR 12 juni 2020 retour op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

AVG privacy beleid

Een aantal jaren geleden is het AVG beleid in Nederland een hot item geworden. Terecht overigens, maar we hebben daar als vereniging bij communicatie naar de leden (naast het boeren verstand gebruiken en zorgvuldig zijn bij privacy gevoelige informatie) niets mee gedaan.

 

We hebben appendix opgesteld, waarin we ons AVG privacy beleid uiteenzetten. Daarnaast vragen we met eerder benoemde persoonsgegevens update ons te machtigen voor het gebruik van de essentiële persoonlijke gegevens die we nodig om de vereniging draaiende te houden. Je kunt parallel daaraan ook bij ons de afwijking op de standaard kenbaar maken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 

Sportieve groet,

 

Jehan Rikken

Secretaris TC Haalderen

 

TCH Corona update 23 mei 2020

Beste TCH leden, 

 

Goed nieuws! Afgelopen woensdagavond kwam de KNLTB al met een versoepeling van de maatregelen met de kanttekening dat de gemeente daarin het laatste woord heeft. Vanmiddag hebben we definitief groen licht gekregen met in achtneming van de 1,5mtr regel en aanvullende hygiëne maatregelen. Hier wordt door handhaving (BOA’s) onverminderd op gecontroleerd.

 

Lees het volledige artikel vanuit de KNLTB: https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/05/dubbelen-mag-weer-terras-en-clubhuis-blijven-nog-gesloten/

 

Wat houdt dit concreet voor TC Haalderen in?

- Per 22 mei is vrij spelen door volwassenen (19+) met 4 spelers toegestaan;

- Let op! De 1,5mtr regel blijft van kracht en het is je eigen verantwoordelijkheid dat je deze samen met je dubbelpartner naleeft. BOA’s zullen daar onverminderd op toezien.

- Per 11 mei kan er uitsluitend middels reservering getennist worden en dat blijft van kracht. Doelstelling is via een digitaal afhangsysteem via de KNLTB Club app en op het sportpark een digitaal afhangbord. Check alvast de info https://www.knltb.club/afhangbord/ hoe dit in zijn werkt gaat. Het afhangbord is in bestelling en wordt t.z.t. gemonteerd, maar de KNLTB club app is inmiddels operationeel!

- Download de KNLTB club app en volg de instructiekaart. Indien het je zelfstandig niet lukt, dan graag het verzoek via de Corona coördinator Jehan Rikken kenbaar maken. (naam, naam partner, naam tegenstander(s), datum, tijd en mogelijk aanvullende e-mail adressen voor de bevestigingsmails; e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Whatsapp Jehan Rikken 06 1065 2943 Doe dit vroegtijdig en je ontvangt na instructie de sleutelcode voor de poort.

- Een toezichthouder blijft verplicht bij jeugd t/m 18 jaar. Geen toezichthouder bij 19+

- Toezicht/coördinatie op de sportaccommodatie is niet meer verplicht, maar we handhaven het eerder benoemde sleutelbeleid. Bij instemming van de aanvullende Corona maatregelen mag er onder voorwaarden getennist worden;

- De sportkantine blijft tot aan die tijd gesloten. Sanitair deel is wel te gebruiken met de sleutel in het tweede sleutelkluisje nabij zijdeur. Vervolgens ontsmetten met de beschikbare desinfectie middelen;

- We starten met de mogelijkheid voor NIET leden om een Zomerlidmaatschap (zonder KNLTB bijdrage) af te sluiten voor de duur van drie maanden. Zo proberen we samen met de gemeente meer mensen aan het sporten te krijgen en ons ledenbestand in de toekomst uit te bereiden. Meer info volgt spoedig via onze website en social media.

- De versnelde invoering van het digitaal reserveren en de mogelijkheid om goed te communiceren met de leden heeft ook het AVG privacy beleid versneld op de agenda gezet. Binnenkort krijgt ieder lid een persoonlijke mailing die we graag ingevuld retour zien. Vervolgens zullen we onze ledenadministratie updaten en ons conformeren aan aanvullende wensen voor zijn/haar privacy.

- Voor eerder gecommuniceerde regels (zie eerdere email 28 april & 10 mei 2020) Ondanks de versoepeling zullen we ons aan de afspraken en hygiënemaatregelen moeten houden.

 

Veel succes en plezier gewenst!

 

Sportieve groet,

Jehan Rikken

Secretaris TC Haalderen

 

TCH Corona update 10 mei 2020

Beste TCH leden, 

Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen. Het bestuur is samen met de KNLTB en gemeente Lingewaard druk met de organisatie om dat met de noodzakelijke aanvullende Corona maatregelen mogelijk te maken.
 
De KNLTB heeft specifieke richtlijnen voor tennis opgesteld en de gemeente heeft deze aangevuld en ziet toe op de handhaving. Het is belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de eventuele drukte op het park goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om ons als vereniging de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de anderhalve-meter samenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.
 
Wat houdt dit concreet voor TC Haalderen in?
- Per 11 mei is vrij spelen door volwassenen (19+) met 2 spelers toegestaan;
- Niet eerder dan 1 juni kunnen we het vrijspelen en de wedstrijdvormen verder uitbreiden naar 4 spelers, mits de situatie het toelaat. We zullen hierover in de week van 25 mei communiceren;
- Per 11 mei uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. Doelstelling is via een digitaal afhangsysteem. Check alvast de info https://www.knltb.club/afhangbord/ hoe dit in zijn werkt gaat. Dit is nog NIET operationeel! Tot die tijd is het de bedoeling dat je je via whatsapp je aanmeld bij de TCH Corona coördinator Jehan Rikken 06 1065 2943. Doe dit vroegtijdig en je ontvang na instructie en je instemming via Whatsapp de sleutelcode voor de poort.
- Een toezichthouder blijft verplicht bij jeugd t/m 18 jaar.
- Toezicht/coördinatie op de sportaccommodatie blijft verplicht, maar ondervangen we met eerder benoemde sleutelbeleid. Als je instemt kan er onder voorwaarden getennist worden (alleen enkelspel);
- De sportkantine blijft tot aan die tijd gesloten. Sanitair deel is wel te gebruiken met sleutel in het tweede sleutelkluisje nabij zijdeur. Vervolgens ontsmetten met de ter plaatse beschikbare desinfectie middelen;
- Alle officiële KNLTB toernooien t/m 14 juni zijn geannuleerd;
- Tracht vermenging van leeftijdsgroepen te vermijden. Hanteer bij activiteiten waarbij leeftijdsgroepen wel zijn vermengd de regels die gelden voor de categorie 13 jaar en ouder;
- Sporters boven de 70 uit risicogroepen dienen zelf het risico te analyseren bij deelname aan sportactiviteiten.
 
- Eerder gecommuniceerde regels (zie eerdere email 28 april 2020)
 
We roepen iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de nu en eerder gecommuniceerde afspraken en hygiënemaatregelen te houden. We hopen zo samen weer een stapje te kunnen zetten naar volledige openstelling zonder beperkingen. Veel succes en plezier gewenst! 
 
Sportieve groet,
 
Jehan Rikken
Secretaris TC Haalderen
 

TCH Corona update 26 april 2020

Beste TCH leden,

Afgelopen week zijn er vanuit de overheid en de KNLTB geïnformeerd over de versoepelde maatregelen in de strijd tegen het corona virus. Jeugd t/m 18 jaar mag, onder voorwaarden, vanaf 29 april weer met elkaar buiten sporten.

De KNLTB heeft er alle vertrouwen in dat wij als vereniging dit goed kan organiseren en de veiligheid kunnen waarborgen, zodat de gezondheid voorop blijft staan. Doordat tennis een laag risicoprofiel heeft en relatief goed georganiseerd of te organiseren is, kan de drukte op de vereniging goed gehandhaafd en gecontroleerd worden.

 

We krijgen als T.C. Haalderen hulp om snel en binnen de richtlijnen op te starten. We volgen als vereniging dan nauwgezet elke stap vanuit de bond en conformeren ons daaraan.

Hoe gaan we nu verder als vereniging en waar hebben we ons aan te houden? 
- Er is een
 Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar opgesteld;

- Er zijn aanvullende richtlijnen specifiek voor tennis uitgewerkt;

- Er is een handig stappenplan gemaakt waar we samen met vrijwilligers en leraren aan de slag kunnen om sporten op T.C. Haalderen weer mogelijk te maken.

 

Wat houdt dit concreet per 29 april in?

- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;

- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden;

- Er mag dus wel buiten gesport worden maar niet binnen;

- Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: Blijf thuis!;

- Gemeenten worden gevraagd de regie te nemen en samen met lokale sportclubs te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van een vereniging;

 

Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken voor de jeugd. We moeten niet teveel en te snel willen, het is immers een testperiode. Doen we het gezamenlijk goed, dan kunnen we des te eerder weer open voor alle leeftijden. 
 

Kortom we zijn als bestuur bezig met de voorbereidingen; het hervatten van de tennislessen voor de jeugd, het mogelijk maken van tennis voor onze jeugd t/m 18 jaar en alles wat daarbij komt kijken om ook klaar te zijn voor het moment dat volwassen weer de baan op mogen.

 

Het Stappenplan is inmiddels in voorbereiding en wordt ter goedkeuring aangeboden bij de gemeente. We mogen helaas en begrijpelijk niet zonder toestemming starten en de poort zal daardoor nog even gesloten blijven. We komen spoedig met een nieuwe update.

 

 

Sportieve groet,

 

Jehan Rikken

Secretaris TC Haalderen

 

Sportpark is gesloten

Beste leden, 

Vanwege het coronavirus hebben we op advies van de KNLTB en de Overheid het tennispark gesloten. Er mag niet worden getennist de komende weken. Dit tennisverbod geldt in ieder geval tot 6 april a.s. Zodra er meer nieuws te melden is over bijvoorbeeld de aanvang van de competitie ontvangen de leden per mail informatie daarover. Wij wensen iedereen sterke in deze zware tijd. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur

AFGELAST -- SportVillage Haalderen Open

Vanwege het coronavirus hebben we op advies van de KNLTB het toernooi helaas moeten afgelasten. De deelnemers zijn per mail hiervan op de hoogte gebracht. In overleg met de KNLTB zal worden bekeken of het toernooi later dit jaar kan worden gespeeld. Berichtgeving hierover volgt later. 

--------------------------------------------

Bereid je voor op de competitie en doe mee aan het SportVillage Haalderen Open!

In 2020 zal het 10e Haalderen Open tennistoernooi worden gespeeld in week 12. Deze week is twee weken voor aanvang van de Voorjaarscompetitie. Een ideaal moment dus als voorbereiding op de competitie.

Inmiddels kan je weer inschrijven voor het toernooi. We hanteren een poulesysteem waardoor je sowieso twee wedstrijden per onderdeel speelt. Het is een 25+ dubbeltoernooi voor de categorieën 5 t/m 8. Inschrijven voor het toernooi kan tot uiterlijk zaterdag 8 maart 2020. 

Wij hopen veel deelnemers van 16 t/m 22 maart 2020 te mogen begroeten op ons tennispark in Haalderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De toernooicommissie

 

 

Tennisclub Haalderen viert 40 jarig bestaan

HAALDEREN zaterdag 24 juni 11.00 uur

Op 3 oktober bestaat Tennisclub Haalderen (TCH) precies 40 jaar. De leden van TCH gaan hier aandacht aan besteden op zaterdag 24 juni a.s.

De dag zal starten met een aantal activiteiten voor de (jongste) jeugd vanaf 11.00 uur. Alle kinderen in Haalderen zijn hiervoor uitgenodigd. Vanaf 14.00 uur in de middag barst het feest los voor de wat oudere jeugd. 

De commissie heeft een activiteit op stapel staan die zowel actief als recreatief is. Om de rol van de tennisvereniging binnen de gemeenschap te onderschrijven zijn alle geïnteresseerde inwoners van Haalderen en de andere inwoners van gemeente Lingewaard welkom om deel te nemen of een kijkje te komen nemen deze dag bij de tennisclub. 

Vooral de oud-leden van de vereniging zijn van harte uitgenodigd zodat ze kunnen zien dat de club en het tennispark 't Groene Greffeltje aan de Notenboomstraat 20 in Haalderen nog steeds volop actief en in gebruik is. Dit levert enorm veel plezier op voor de spelers en speelsters. 

Om een en ander in goede banen te kunnen leiden ontvangt de organisatie graag per e-mail een bericht als u zich wilt aanmelden voor de tennisactiviteit, BBQ, borrelen en/of napraten. U kunt de e-mail sturen aan Bas (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Rob (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wij hopen veel mensen deze dag te mogen begroeten op ons tennispark.

Tennisclub Haalderen

 

Lingewaardse 18+ labelmiddag zondag 23 juli 2017

Activiteit: Lingewaardse 18+ labelmiddag

Datum: zondag 23 juli 2017

Locatie: n.t.b.

Inschrijven: t/m 16 juli 2017 via deze link: www.toernooi.nl

 

Op zondagmiddag 23 juli verzorgen de zes Lingewaardse tennisverenigingen een labelmiddag voor alle leden van 18 jaar en ouder. Deze middag is van 13.00 tot 17.00 uur en is geschikt voor zowel de beginnende als gevorderde tennisser.


Het doel van deze middag is om kennis te maken met en te spelen tegen andere spelers/speelsters van gelijke speelsterkte. Je mag zelf bepalen in welke categorie je wilt spelen. Dus de categorie op je KNLTB pas mag je volledig negeren bij je inschrijving.

Heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel partijen worden gespeeld. Door loting speel je in verschillende partijen met wisselende partners tegen wisselende tegenstand(st)ers van gelijke speelsterkte. Vlak na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt je op de hoogte gebracht van de locatie(s) waar de labelmiddag zal plaatsvinden. Inschrijven kan tot uiterlijk 16 juli via toernooi.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro en moet contact worden voldaan bij aanvang van de labelmiddag. 

Het streven is om de labelmiddag op één of twee tennisparken in Lingewaard te laten plaatsvinden. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Jan Janssen (0481-463374). 

De organisatie is in handen van de Lingewaardse tennisverenigingen.
T.V. Angeren, T.C. Bemmel, T.C. Doornenburg, L.T.C. Gendt, T.C. Haalderen en T.V. Huissen

 

Algemene jaarvergadering 2017

Op donderdag 2 februari 2017 heeft de jaarvergadering van de tennisclub plaatsgevonden, deze was met 12 leden redelijk goed bezocht. Het was een goede constructieve vergadering waarbij een aantal belangrijke zaken zijn besproken en vastgesteld:

- financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017: afgelopen jaar was vanuit financieel oogpunt erg succesvol. Doordat er weinig is uitgegeven hebben we de reserves goed kunnen aanvullen. Echter voor 2017 staan veel uitgaven in de planning zoals bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van de kantine en het herstel van hekwerk van baan 3. Ook moeten we geld gaan reserveren voor nieuwe baanverlichting.  

- nieuwe contributie: het bestuur heeft een voorstel gedaan voor een lichte verhoging van de contributie. Tevens zal de contributie voortaan in maandbedragen worden vastgesteld. Dit geeft de leden een beter beeld van de maandelijkse afschrijving. De hoogte van de contributie is conform het voorstel vastgesteld. De voorgestelde maandelijkse opzegbaarheid van de contributie heeft het niet gehaald. Een lidmaatschap geldt dus voor een volledig jaar. 

- vergoedingen voor kantinediensten: omdat er met name op zaterdag problemen blijven bestaan met de kantinedienstbezetting heeft het bestuur voorgesteld vergoedingen te introduceren voor kantinediensten. De leden stemmen in met een aanpassing van het reglement en gaan akkoord met vergoedingen voor kantindiensten. De vergoeding zal maximaal 3,50 euro per uur bedragen en in eerste instantie worden ingezet op zaterdag. Leden die interesse hebben in deze diensten op zaterdag kunnen zich melden bij het bestuur.  

- nieuw bestuurslid: er is een nieuw bestuurslid gekozen waar we heel verheugd mee zijn. Bas Reijmers zal Ramona Penraat vervangen als bestuurslid. De leden bedanken Ramona en wensen Bas veel succes het komende jaar. Na 16 jaar heeft Caspar Joosten besloten het bestuur van TCH te verlaten. In die tijd heeft Caspar veel gedaan en betekent voor de club. De derde baan en de renovatie van de kantine zijn mooie resultaten die bereikt zijn. De leden bedanken Caspar voor bewezen diensten! 

 

De jaarvergadering is goed verlopen en al na ca. twee uur konden we proosten op een mooie avond. 

 

Het bestuur van Tennisclub Haalderen

Nieuwjaarsborrel 14 januari 2017

Op zaterdag 14 januari 2017 houdt Tennisclub Haalderen een nieuwjaarsborrel in de tenniskantine aan de Notenboomstraat te Haalderen. De borrel is van 15.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze middag is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten, de beste wensen te geven en vooruit te kijken naar het komende jaar. 

Wij hopen velen te mogen begroeten die middag! 

Het bestuur

SportVillage Haalderen Open succesvol verlopen

Veel spannende wedstrijden waren er te bewonderen in Haalderen. Daarbij hebben we het over de tenniswedstrijden die gespeeld werden tijdens het 6e SportVillage Haalderen Open. Dit jaar werd het toernooi gehouden van 4 t/m 10 juli jongstleden.

 

Tijdens het toernooi werd er gespeeld in 7 verschillende categorieën. Er is sprake geweest van een goed en mooi deelnemersveld. Veel nieuwe deelnemers vanuit diverse verenigingen uit met name Lingewaard en Overbetuwe. Het aantal inschrijvingen is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Een mooie ontwikkeling! De weergoden zijn ons gunstig gezind geweest, alle wedstrijden zijn nagenoeg probleemloos uitgespeeld. Het weekend was ons gunstig gezind met lekker zomerweer. Gedurende de hele week en ook op de finaledag zijn er veel bezoekers een kijkje komen nemen bij de wedstrijden. De namen van de winnaars zijn te vinden op de site www.toernooi.nl. Foto’s van het toernooi zijn te zien op de site www.tchaalderen.nl.

 

We willen onze hoofdsponsor SportVillage en baansponsor K3 Delta hartelijk bedanken voor haar bijdrage aan dit toernooi. Daarnaast willen we SportVillage en de andere sponsoren (Ambacht Haalderen, Jumbo, Wiecherink, Wijnzinnig, I-Pure, Snelders Sport, Cafetaria Haalderen, Angela’s Catering, Shiatsu Praktijk Nathalie van Baal, Factory4home) bedanken voor de leuke prijzen en cadeaus die tijdens de feestavond op vrijdag zijn verloot onder de deelnemers. Ook bedanken wij de nieuwe toernooicommissie voor haar inzet in die week. Het toernooi is mede dankzij de commissie ordelijk verlopen. Speciale dank gaat uit naar Renate en Ingrid voor het verzorgen van de hapjes voor de deelnemers, en naar dj’s Sem en Co. En tot slot danken wij ook alle deelnemers en vrijwilligers die dit toernooi medemogelijk hebben gemaakt. Wij hopen dat iedereen deze week veel tennisplezier heeft gehad bij TC Haalderen. Tot volgend jaar! 

Tennisclinic voor de jeugd goed bezocht

Een succes was we het zeker, de tennis clinic voor de jeugd afgelopen zondag. Het team jeugdzaken had samen met onze tennisleraar Marcel (TopTennisTraining) kinderen (leden en niet leden) uitgenodigd om hun tennisvaardigheden te oefenen. De jongste jeugd kregen eerst van Marcel instructie en mochten daarna het geleerde oefenen in kleine wedstrijdjes tegen elkaar. Een 14 tal kinderen , aangemoedigd door hun ouders, stonden met elkaar op de baan en deden hun best om de bal over het net te krijgen.

De oudere jeugd (8) was daarna aan de beurt om met Marcel onder andere hun volleyvaardigheden te oefenen. Ondanks dat door de winterstop de spieren wat stroef aandeden moest Marcel regelmatig duiken om niet geraakt te worden door de scherpe returns.

Al met al een leuke dag waarbij we ook weer een paar nieuwe kinderen op het tennispark hebben mogen verwelkomen. Daarbij was het ook fijn om te zien dat er een grote groep ouders langs de banen stond om de verrichtingen van hun kinderen te bewonderen, voor de kinderen o zo belangrijk om te zien dat ze gesteund en gewaardeerd worden door hun ouders.

Er was ook een prijsvraag uitgeschreven: een grote pot zat vol met ballen en de kinderen mochten raden hoeveel er in zaten. Het antwoord was, 160!.

Kinderen, bedankt voor jullie deelname!
Ouders, bedankt voor jullie enthousiasme!
Marcel, bedankt voor de begeleiding en organisatie!
Team jeugdzaken, bedankt voor de organisatie en de energie!
 

 

 

Jeugdlabelavond vrijdag 4 maart was een feest

De eerste label avond van 2016 voor de Haalderense tennisjeugd op vrijdag 4 maart was een feest. Bianca en Mandy hielden de jongste kids lekker bezig terwijl de grote jongens met onze tennisleraar Marcel een flink stukje hebben gedubbeld. Ter afsluiting deden zelfs de ouders nog even mee met een potje "rond de tennisbaan", gewoon hilarisch!

Bianca en Mandy hadden de boel goed georganiseerd met lekkers en drinken voor de kids en binnenspelletjes voor kinderen die niet mee wilde tennissen. De inzet van Marcel voor de grote jongens werd ook zeer op prijs gesteld. Daarnaast was de aanwezigheid en enthousiasme van de ouders leuk om te zien en heel belangrijk voor de jongste jeugd.

Wil je de volgende keer ook weer mee doen met het labelen voor de jeugd hou dan de whatsapp groep en/of de website in de gaten.

Bij vragen kan je altijd een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarvergadering kiest nieuw bestuur

Op dinsdag 26 januari 2016 heeft de jaarvergadering van de tennisclub plaatsgevonden, deze was met 17 leden goed bezocht. Het was een goede constructieve vergadering waarbij een aantal belangrijke zaken zijn besproken en vastgesteld:

- financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016: afgelopen jaar was vanuit financieel oogpunt erg succesvol. De reserves hebben we goed kunnen aanvullen nadat in 2014 veel was opgenomen uit de reserve voor de renovaties. 

- nieuw huishoudelijk reglement: er is gekozen voor een model zonder dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Hierdoor zal het toetreden tot het bestuur voor leden toegankelijker en makkelijker worden. Wel zullen de taken binnen de vereniging duidelijk moeten zijn beschreven en toebedeeld. 

- nieuwe gedragsregels: met de vaststelling van gedragsregels wordt voor iedereen duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen de vereniging. Ook kunnen we elkaar daar op aanspreken in gevallen dat de regels worden overtreden. De regels zullen een plek krijgen in het clubgebouw. 

- nieuw bestuur: er is een nieuw bestuur gekozen waar we heel verheugd mee zijn. Deze bestuursleden zijn conform het nieuwe HH-model allen algemeen bestuurslid. De volgende leden zijn gekozen tot het bestuur: Cees Coesmans, Roland Wollaert, Rob Reijmers, Ramona Penraat, Bianca Wismans en Caspar Joosten. Wij bedanken de vertrekkende bestuursleden voor hun bewezen diensten en wensen het nieuwe bestuur veel succes! 

 

De jaarvergadering is vlot verlopen en al na een uur (nieuw record) konden we proosten op een mooie avond. 

 

Het bestuur van Tennisclub Haalderen

nog meer kampioenen

We hebben nog meer kampioenen!

Het Mix team en het zondag heren team zijn ook kampioen geworden in de najaarscompetitie.

Voor zowel het mix team en het heren team: Hulde en driemaal hoera!

Dames 1 team Kampioen

Het dames 1 team is kampioen!

Regie, Marjo, Marij en Mandy van harte!

Sport Village Haalderen open 2015

Het 1e lustrum Open Tennistoernooi Haalderen zit er weer op.

Van 22 t/m 28 juni heeft het 5e Sportvillage open tennistoernooi Haalderen plaatsgevonden op tennispark ’t Greffeltje te Haalderen. Van maandag t/m zondag is er in 8 categorieën gestreden om de eerste plaats.

Ondanks dat het aantal inschrijvingen wat tegenviel is het toernooi mede door het fantastische weer bijzonder goed verlopen.

Op zondag kon tegen vijf uur overgegaan worden tot de prijsuitreiking. Allereerst werden er diverse mooie prijzen onder de deelnemers verloot. Deze prijzen zijn voor het grootste deel beschikbaar gesteld door onze toernooisponsors (restaurant Giorgio, King Palace, Het Wapen en Moos, allen uit Bemmel). Tot slot kregen de winnaars van de 1e en 2e prijzen een mooie waardebon van onze hoofdsponsor Sportvillage uit Bemmel.

De namen van de winnaars zijn te vinden op de site www.toernooi.nl. Alle foto’s die genomen zijn deze week op de site www.tchaalderen.nl

We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage en natuurlijk de deelnemers voor de sportieve wedstrijden. We hopen jullie volgend wederom met zijn allen te mogen begroeten.

 

De toernooicommissie.

TCH Polo Shirts

 

Polo shirts, model voor de heren en dames hebben wij in diverse maten op vooraad liggen.

Top kwaliteit voor maar € 27,95

Voor leden van TCH hebben we een speciale prijs, informeer bij het bestuur.

(dit model is beperkt verkrijgbaar, informatie verkrijgbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beëindigen lidmaatschap


In art 6 van de statuten van onze vereniging staat:
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken.
Aangezien dat het verenigingsjaar en het kalenderjaar gelijk lopen betekent dit dat men voor 1 december van het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap schriftelijk (bij voorkeur met reden van opzegging) dient te hebben opgezegd bij de ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Indien men dit verzuimt wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer is aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum. Als de vereniging een website of een ledenblad heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad worden gezet.

 

Officiele opening banen TC Haalderen door burgemeester

Zaterdag 7 maart 2015 zijn de nieuwe banen en het gerenoveerde clubhuis van tennisclub Haalderen officieel geopend door burgemeester Marianne Schuurmans van Gemeente Lingewaard.

Na een toespraak van onze voorzitter Caspar Joosten, en mooie woorden van burgemeester Marianne Schuurmans en gemeente ambtenaar Henk Gertsen heeft onze burgemeester de officiële opening verricht door het lint door te knippen.

Na de officiële opening hebben de leden en niet leden de banen in gebruik genomen door een leuk en zonnig tennistoernooi te spelen.

Tevens was er een gastvrij samenzijn voor de leden en toeschouwers in de gerenoveerde kantine waar een ieder werd getrakteerd op een heerlijk kopje koffie en stukje taart.

Daarna in de nieuwe kantine zat de sfeer er al meteen goed in, mede door de muzikale verzorging van “Drive Inn Mighty Mike”

Het bestuur van Tennisclub Haalderen kan zeer tevreden terug kijken op een erg geslaagde dag en bedankt een ieder die aanwezig was om samen met ons dit te hebben gevierd.

banen open

baanwel.jpg
Tennisweer
Haalderen
Meer tennisweer in Haalderen

Vrienden van TCH